Brisovna očitovanja

Brisovna očitovanja za stare hipotekarne tražbine

Sektor za financijski sustav izdaje brisovna očitovanja za stare hipotekarne tražbine koje su upisane na teret imovine koja je predmet povrata prema Zakonu o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (Narodne novine, br. 92/9639/99, 42/99, 92/99, 43/00, 131/00, 27/01, 65/01, 118/01, 80/02 , 81/02, 34/01).

Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine


Brisovna očitovanja za hipotekarne tražbine

Sektor za financijski sustav izdaje brisovna očitovanja za hipotekarne tražbine koje su upisane u korist vjerovnika čiji je pravni slijednik Ministarstvo financija prema Zakonu o zemljišnim knjigama (Narodne novine, br. 91/9668/98, 137/99114/01 i 100/04).


Upute i očitovanja o pravnom sljedništvu

Sektor za financijski sustav izdaje upute i očitovanja o pravnom sljedništvu u slučajevima kada Ministarstvo financija nije pravni slijednik.