Financijska pismenost potrošača

Financijsko obrazovanje potrošača postalo je sve važnije zbog sve složenijih financijskih proizvoda i usluga u rastućim i sve dinamičnijim financijskim tržištima. Financijska pismenost potrebna je kako bi potrošači mogli lakše donositi utemeljene odluke o financijskim proizvodima i uslugama te izrađivati osobne ili obiteljske proračune u skladu sa svojim potrebama. Također, financijsko opismenjavanje potrošača doprinosi većoj osviještenosti o različitim rizicima i mogućnostima prilikom donošenja odluka o osobnim ili obiteljskim financijama.

Ministarstvo financija kao nositelj financijske pismenosti u RH

Ministarstvo financija kao nositelj financijske pismenosti potrošača u Republici Hrvatskoj izradilo je Nacionalni strateški okvir financijske pismenosti potrošača za razdoblje od 2015. do 2020. godine (u daljnjem tekstu: Nacionalni strateški okvir financijske pismenosti potrošača, Narodne novine, broj 11/15). Navedeni dokument izrađen je kao međusektorski okvir za poticanje i unaprjeđivanje djelovanja svih dionika uključenih u provođenje financijskog obrazovanja građana Republike Hrvatske kako bi im se osigurala prilika ostvarivanja određene koristi od financijskog obrazovanja.

Cilj Nacionalnog strateškog okvira financijske pismenosti potrošača jest u razvijanju kvalitete, kanalima distribucije, provođenju već poznatih i učinkovitih aktivnosti te u zajedničkom djelovanju svih dionika u cilju stvaranja financijski opismenjenog stanovništava. Nacionalni strateški okvir financijske pismenosti potrošača obuhvatit će građane svih dobnih skupina u Republici Hrvatskoj putem formalnog i neformalnog oblika obrazovanja.

Načini provođenja financijskog obrazovanja definirani su provedbenim aktivnostima Akcijskog plana za unaprjeđenje financijske pismenosti potrošača za svaku narednu godinu (u daljnjem tekstu: Akcijski plan, Narodne novine, broj 11/15) izrađenim temeljem Nacionalnog strateškog okvira financijske pismenosti potrošača. Akcijskim planom točno su propisane mjere i aktivnosti usmjerene prema podizanju razine financijske pismenosti svih građana Republike Hrvatske. Akcijski plan izrađen kao „živi dokument“ podložan je prilagodbama i eventualnim budućim promjenama u društvu.

Operativna radna grupa

U svrhu praćenja provedbe mjera i aktivnosti financijske pismenosti definiranih u Akcijskom planu, Ministarstvo financija je osnovalo Operativnu radnu grupu za praćenje provedbe mjera i aktivnosti (u daljnjem tekstu: Operativna radna grupa). Operativna radna grupa održava sastanke svaka 3 mjeseca na kojima raspravlja o provedbenim aktivnostima te ostalim pitanjima relevantnim za financijsku pismenost. Ministarstvo financija, kao koordinator svih aktivnosti u području financijske pismenosti, jednom godišnje izrađuje izvješće o provedbi Akcijskog plana za proteklo jednogodišnje razdoblje i projekcijama planiranih aktivnosti za naredno izvještajno razdoblje i o istome izvješćuje Vladu Republike Hrvatske.

Zajednička suradnja svih dionika

Financijsko obrazovanje je od javnog interesa te se provodi od strane tijela državne uprave u suradnji s ostalim dionicima. Osobito je važna kontinuirana suradnja između javnog i privatnog sektora u cilju jačanja međusobnih odnosa i poticanja daljnje suradnje. Kako bi se potrošačima približile pojedine teme u vezi s područjem financija, neki od dionika u provedbi aktivnosti Akcijskog plana pripremili su edukativne materijale koji su dostupni na njihovim web stranicama. U nastavku su korisne poveznice na neke od njih:

Hrvatska udruga banaka
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga
Hrvatski ured za osiguranje
Ministarstvo gospodarstva