Nadzorna knjiga

Nadzornu knjigu o kapitalnim poslovima s inozemstvom, prema Zakonu o deviznom poslovanju (Narodne novine, broj 96/03 do 76/13),dužni su voditi sljedeći rezidenti:

 • pravne osobe, osim banaka, sa sjedištem u RH
 • podružnice stranih trgovačkih društava i trgovaca pojedinaca upisane u neki od registara u RH
 • trgovci pojedinci, obrtnici i druge fizičke osobe sa sjedištem/ prebivalištem u RH koje samostalnim radom obavljaju gospodarsku djelatnost za koju su registrirane.


Kapitalni poslovi za koje se vodi nadzorna knjiga jesu:

 • kreditni poslovi 
 • izravna ulaganja
 • ulaganja u nekretnine
 • poslovi s vrijednosnim papirima
 • poslovi s udjelima u investicijskim fondovima
 • poslovi osiguranja
 • depozitni poslovi 
 • ostalog kretanja kapitala.

Detalji o opsegu i sadržaju evidencije nadzorne knjige pojedinog kapitalnog posla te o načinu vođenja i čuvanja nadzorne knjige propisani su Naredbom o vođenju nadzorne knjige o kapitalnim poslovima s inozemstvom  (Narodne novine, br. 127/13).