Prijave pretraživanja po osnovi neisplaćene devizne štednje

Informacija za štediše Jugobanke d.d.

Ministarstvo financija Republike Hrvatske dana 24. prosinca 2018. godine izdalo je priopćenje štedišama glavnih filijala Jugobanke d.d. Beograd, koje su poslovale na području Republike Hrvatske, da su za izdavanje potvrda za utvrđivanje prava na osnovi neisplaćene devizne štednje građana nadležne slijedeće financijske institucije:
 • za glavnu filijalu Jugobanke d.d. Beograd u Splitu, odnosno, Zagrebačku banku- Pomorsku banku d.d. Split, nadležna je Zagrebačka banka d.d. Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10, Zagreb. Zahtjevi se podnose na adresu POMINVEST d.d. Split, Gundulićeva 26a, Split, tel: 021/390-300, e-mail: nada.dobronic@pominvest.hrmia.duspara@pominvest.hr;
 • za glavnu filijalu Jugobanke d.d. Beograd u Rijeci, odnosno, Adria banku d.d. Rijeka (kasnije Riadria banka d.d. Rijeka) nadležna je  Privredna banka Zagreb d.d. Zagreb, Radnička cesta 44, Zagreb. Zahtjev se može podnijeti i putem e-mail adrese koja glasi: potvrde.jugobanka@pbz.hr;
 • za glavnu filijalu Jugobanke d.d. Beograd u Zagrebu, odnosno,  Hrvatsku gospodarsku banku d.d. Zagreb, nadležna je Stečajna masa iza Hrvatske gospodarske banke d.d. u stečaju, Zagreb, Tina Ujevića 13, Zagreb. Sve informacije se mogu dobiti na broju 01/309-2775 a zahtjevi se mogu podnijeti i putem e-mail adrese: hagebe@net.hr;
 • za glavnu filijalu Jugobanke d.d. Beograd u Podravskoj Slatini, nadležna je Slatinska banka d.d. Slatina, Vladimira Nazora 2, Slatina.

Informacija za štediše drugih banaka

Štediše koje su imale deviznu štednju položenu kod drugih banaka čije je sjedište u Republici Srbiji i njihovim filijalama na području bivših republika SFRJ, kao što je:
 • devizna štednja položena kod banaka sa sjedištem u Republici Srbiji, koje nisu imale filijalu, odnosno, nisu poslovale na području Republike Hrvatske (npr. Beobanka Beograd, Beogradska banka d.d., Eurobank EFG a.d. Beograd, Novosadska banka a.d. Novi Sad, Jubanka d.d., Vojvođanska banka, Sremska banka, Privredna banka Novi Sad i druge banke sa sjedištem u Republici Srbiji sa filijalama u bivšim republikama SFRJ);
 • devizna štednja položena kod Jugoslavenske izvozne i kreditne banke a.d. Beograd, sa sjedištem u Republici Srbiji, u filijalama koje su poslovale  na području Republike Hrvatske;
 • devizna štednja položena kod Invest banke a.d. Beograd, sa sjedištem u Republici Srbiji, u filijalama koje su poslovale  na području Republike Hrvatske;
 • devizna štednja položena na području izvan Republike Hrvatske a podnositelji zahtjeva u proteklom razdoblju su imali ili imaju prebivalište ili boravište u Republici Hrvatskoj,

zahtjev za izdavanje potvrda podnose Ministarstvu financija Republike Hrvatske, Zagreb, Katančićeva 5.

Uz zahtjev potrebno je dostaviti:
 • presliku štedne knjižice, odnosno kartice deviznog računa,
 • presliku identifikacijske isprave podnositelja zahtjeva (osobne iskaznice ili putovnice), a ako podnositelj nije vlasnik deviznog depozita i presliku identifikacijske isprave vlasnika, 
 • presliku punomoći ako se traži izdavanje potvrde u ime druge osobe koja je vlasnik štednog uloga ili nasljednik, 
 • presliku pravomoćnog Rješenja o nasljeđivanju ili ugovora o darovanju i sl.,
 • adresu na koju se dostavlja traženi dokument.

Ministarstvo financija Republike Hrvatske skreće pozornost štedišama koji do sada nisu izvršili prijavu potraživanja Ministarstvu financija Republike Srbije,  da istu podnesu osobno ili poštom do 23. veljače 2019. godine, bez obzira je li prikupljena sva dokumentacija koja je propisana člankom 12. stavak 2. i 3.  Zakona o regulisanju javnog duga Republike Srbije na osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ.

Istim Zakonom, člankom 13. stavak 1. propisano je, citiramo: „Ukoliko uz prijavu nije dostavljena kompletna dokumentacija iz člana 12. st. 2. i 3. ovog Zakona, Uprava* će od podnosioca prijave tražiti da u roku od 30 dana kompletira dokumentaciju, a može tražiti i drugu dokumentaciju radi utvrđivanja prava u smislu ovog zakona, uz upozorenje na pravne posledice ako ne uredi prijavu u roku“.

*Uprava: Ministarstva financija-Uprava za javni dug Republike Srbije