SURADNJA VLADE RH I SAD-a NA EDUKACIJI CARINIKA I NABAVCI OPREME

U sklopu suradnje Vlade Republike Hrvatske i Vlade SAD-a na projektu pod nazivom "Kontrola izvoza i sigurnost granice", (EXBS), Vlada SAD-a je u vrlo kratkom roku od početka rada na projektu, studeni 2004. - siječanj 2005 godine, Ministarstvu financija, Carinskoj upravi donirala u siječnju 2005. modernu sofisticiranu opremu za suzbijanja krijumčarenja u vrijednosti od = 182.000.00 USD. Suradnja na projektu se nastavlja edukacijom carinika i nabavkom nove opreme za potrebe Carinske uprave.Pisane vijesti