Uprava za upravljanje javnim dugom

Uprava za upravljanje javnim dugom
Ravnatelj: Hrvoje Radovanić
tel: 01/4591 389
fax: 01/4591 388
e-mail kontakt

Sektor za zaduživanja i upravljanje rizicima

Sektor za državna jamstva, obveze i potraživanja po javnom dugu

Služba za pravnu i informatičku podršku

Sektor za naknadu oduzete imovine