Uprava za financijsko upravljanje, unutarnju reviziju i nadzor

tel: 01/4591 176, fax: 01/4591 125
e-mail kontakt 

Financijski inspektorat
Predstojnik: Željko Sarić
Ulica grada Vukovara 72, Zagreb
tel: 01/6345 317, fax: 01/6345 320
e-mail kontakt

Sektor za financijski i proračunski nadzor
tel: 01/4591 042, fax: 01/4591 123
e-mail kontakt

Služba za unutarnju reviziju i unutarnji nadzor
tel: 01/4591 333

Sektor za koordinaciju sustava za suzbijanje nepravilnosti i prijevara u korištenju fondova Europske unije (AFCOS-jedinica)
tel: 01/4591 385
e-mail kontakt