Samostalni sektor za nadzor revizije

Načelnica: Kristina Cigula, dipl.iur
tel: 01/4591 286
e-mail kontakt

Služba za provjeru osiguranja kvalitete rada revizorskih društava
tel: 01/4591 286

Služba za nadzor revizorske profesije
tel: 01/4591 286

Služba za provjeru osiguranja kvalitete rada revizorskih društava koja revidiraju subjekte od javnog interesa
tel: 01/4591 286