Izvršenje proračuna

Sektor za izvršavanje državnog proračuna u okviru svoje djelatnosti:

obavlja plaćanja u domaćoj i inozemnoj valuti na temelju zahtjeva za plaćanje proračunskih korisnika; izrađuje projekcije novčanih tokova državnog proračuna na godišnjoj, tromjesečnoj, mjesečnoj, tjednoj i dnevnoj razini; u suradnji sa Sektorom za pripremu proračuna i financiranje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave sudjeluje u izradi uputa za izradu strateških planova, strateškog plana Ministarstva za trogodišnje razdoblje i Strategije Vladinih programa; obavlja poslove koji se odnose na normativno uređenje proračunskog računovodstva i računovodstva neprofitnih organizacija; sastavlja financijske izvještaje za državni proračun; sastavlja konsolidirane financijske izvještaje; provodi financijsku kontrolu zakonitog i namjenskog korištenja proračunskih sredstava u skladu sa Zakonom o fiskalnoj odgovornosti; izrađuje upute iz djelokruga Sektora i upute za rad područnim riznicama; sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona o izvršavanju državnog proračuna i drugih zakona te u izradi prijedloga podzakonskih propisa u skladu sa Zakonom o proračunu; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

PLAN ISPLATA IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA KORISNICIMA NAKNADA SPECIFICIRANIH U TABLICI ZA LISTOPAD 2021. GODINE
 
  PLANIRANO ISPLAĆENO

DATUM
 
DATUM IZNOS
 1. mirovine i mirovinska primanja

4.10.-12.10.

4.10.-12.10.

3.574.848,1 

  1.1. redovne mirovine - pošte

4.10.-6.10.

4.10. - 6.10.

135.595,9 

    1.1.1.  I. tranša

  4.10. 22.690,6 

    1.1.2.  II. tranša

  5.10. 62.461,2 

    1.1.3. III. tranša

  6.10. 50.444,1 

  1.2. redovne mirovine-tekući računi

8.10.

8.10.

3.160.102,0 

  1.3. mirovine u inozemstvo

11.10.

11.10.

 201.290,4 

  1.4. alimentacije, ustege i dr.

12.10.

12.10.

77.859,8 

 2. socijalna skrb-naknade

18.10.-19.10.

18.10.-19.10.

189.778,9

    2.1.  I. tranša

  18.10. 169,964,2

    2.2.  II. tranša

  19.10. 19,814,7
 3. naknade za nezaposlene i novčane pomoći

5.10.-11.10.

5.10.-8.10.

51.977,4 

    3.1.  I. tranša

  5.10. 51.734,4 

    3.2.  II. tranša

  8.10. 243,0 
 4. trajna prava branitelja

14.10.

14.10.

53.062,4

 5. rodiljne i roditeljske potpore (dio koji
    isplaćuje Središnji državni ured
    za demografiju i mlade)

19.10.-26.10.

19.10.-26.10.

155.802,4

    5.1. I. tranša

19.10. 19.10. 134.110,3

    5.2. II. tranša

26.10. 26.10. 21.692,0
 6. doplatak za djecu

18.10.-20.10.

18.10.

 104,074,1

 UKUPNO  

 

4.129.543,2