Izvršenje proračuna

Sektor za izvršavanje državnog proračuna u okviru svoje djelatnosti:

obavlja plaćanja u domaćoj i inozemnoj valuti na temelju zahtjeva za plaćanje proračunskih korisnika; izrađuje projekcije novčanih tokova državnog proračuna na godišnjoj, tromjesečnoj, mjesečnoj, tjednoj i dnevnoj razini; u suradnji sa Sektorom za pripremu proračuna i financiranje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave sudjeluje u izradi uputa za izradu strateških planova, strateškog plana Ministarstva za trogodišnje razdoblje i Strategije Vladinih programa; obavlja poslove koji se odnose na normativno uređenje proračunskog računovodstva i računovodstva neprofitnih organizacija; sastavlja financijske izvještaje za državni proračun; sastavlja konsolidirane financijske izvještaje; provodi financijsku kontrolu zakonitog i namjenskog korištenja proračunskih sredstava u skladu sa Zakonom o fiskalnoj odgovornosti; izrađuje upute iz djelokruga Sektora i upute za rad područnim riznicama; sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona o izvršavanju državnog proračuna i drugih zakona te u izradi prijedloga podzakonskih propisa u skladu sa Zakonom o proračunu; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

PLAN ISPLATA IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA KORISNICIMA NAKNADA SPECIFICIRANIH U TABLICI ZA VELJAČU 2024. GODINE

u 000 EUR

 
  PLANIRANO ISPLAĆENO

DATUM
 
DATUM IZNOS
 1. mirovine i mirovinska primanja

5.2. - 12.2.

5.2. - 12.2.

610.505,3

  1.1. redovne mirovine - pošte

5.2. - 7.2.

5.2. - 7.2.

17.006,5

     1.1.1. I. tranša

  5.2. 2.980,7

     1.1.2. II. tranša

  6.2. 8.082,4

     1.1.3. III. tranša

  7.2. 5.943,4

  1.2. redovne mirovine-tekući računi

8.2.

8.2.

550.054,9

  1.3. mirovine u inozemstvo

9.2.

9.2.

34.240,0

  1.4. alimentacije, ustege i dr.

12.2.

12.2.

9.203,9

 2. socijalna skrb-naknade

16.2. - 19.2.

16.2. - 19.2.

36.187,2

     2.1. I. tranša

  16.2. 28.240,3

     2.2. II. tranša

  19.2. 7.946,9
 3. naknade za nezaposlene i novčane pomoći

2.2. - 13.2.

5.2. - 9.2.

14.481,5

     3.1. I. tranša

  5.2. 11.490,9

     3.2. II. tranša

  9.2. 2.990,7
 4. trajna prava branitelja

14.2.

14.2.

7.714,2

 5. rodiljne i roditeljske potpore (dio koji
    isplaćuje Središnji državni ured
    za demografiju i mlade)

16.2. - 23.2.

16.2. - 23.2.

28.247,1

     5.1. I. tranša

  16.2. 23.649,9

     5.2. II. tranša

  23.2. 4.597,2
 6. doplatak za djecu

20.2. - 22.2.

20.2.

8.317,3

 UKUPNO  

 

705.452,6