Izvršenje proračuna

Sektor za izvršavanje državnog proračuna u okviru svoje djelatnosti:

obavlja plaćanja u domaćoj i inozemnoj valuti na temelju zahtjeva za plaćanje proračunskih korisnika; izrađuje projekcije novčanih tokova državnog proračuna na godišnjoj, tromjesečnoj, mjesečnoj, tjednoj i dnevnoj razini; u suradnji sa Sektorom za pripremu proračuna i financiranje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave sudjeluje u izradi uputa za izradu strateških planova, strateškog plana Ministarstva za trogodišnje razdoblje i Strategije Vladinih programa; obavlja poslove koji se odnose na normativno uređenje proračunskog računovodstva i računovodstva neprofitnih organizacija; sastavlja financijske izvještaje za državni proračun; sastavlja konsolidirane financijske izvještaje; provodi financijsku kontrolu zakonitog i namjenskog korištenja proračunskih sredstava u skladu sa Zakonom o fiskalnoj odgovornosti; izrađuje upute iz djelokruga Sektora i upute za rad područnim riznicama; sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona o izvršavanju državnog proračuna i drugih zakona te u izradi prijedloga podzakonskih propisa u skladu sa Zakonom o proračunu; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

PLAN ISPLATA IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA KORISNICIMA NAKNADA SPECIFICIRANIH U TABLICI ZA SVIBANJ 2023. GODINE

u 000 EUR

 
  PLANIRANO ISPLAĆENO

DATUM
 
DATUM IZNOS
 1. mirovine i mirovinska primanja

3.5. - 10.5.

3.5. - 10.5.

549.681,7

  1.1. redovne mirovine - pošte

3.5. - 4.5.

3.5.-5.5.

16.941,1

     1.1.1. I. tranša

3.5. 3.5. 2.924,8

     1.1.2. II. tranša

4.5. 4.5. 8.015,6

     1.1.3. III. tranša

5.5. 5.5. 6.000,7

  1.2. redovne mirovine-tekući računi

8.5.

8.5.

492.684,3

  1.3. mirovine u inozemstvo

9.5.

9.5.

30.653,6

  1.4. alimentacije, ustege i dr.

10.5.

10.5.

9.402,7

 2. socijalna skrb-naknade

17.5.- 18.5.

17.5.- 18.5.

33.605,7

     2.1. I. tranša

  17.5. 29.567,2

     2.2. II. tranša

  18.5. 4.038,5
 3. naknade za nezaposlene i novčane pomoći

4.5.-12.5.

4.5.-10.5.

7.405,6

     3.1. I. tranša

  4.5. 6.770,5

     3.2. II. tranša

  10.5. 635,1
 4. trajna prava branitelja

12.5.

12.5.

6.646,2

 5. rodiljne i roditeljske potpore (dio koji
    isplaćuje Središnji državni ured
    za demografiju i mlade)

17.5.-24.5.

17.5.-24.5.

25.972,2

     5.1. I. tranša

  17.5. 22.361,3

     5.2. II. tranša

  24.5. 3.610,9
 6. doplatak za djecu

16.5.-18.5.

16.5.

42.025,6

 UKUPNO  

 

635.337,0