Prilozi za izradu financijskih planova za razdoblje 2018.-2020.

Prilog 1a. Vezne tablice prihoda i primitaka i izvora financiranja

02.08.2019. | xls (140kb)

Prilog 1b. Vezne tablice prihoda i primitaka i izvora financiranja za EV naloge

02.08.2019. | xls (53kb)

Prilog 3. Organizacijska klasifikacija

02.08.2019. | xls (149kb)

Prilog 9. Stanje obveza

02.08.2019. | xls (15kb)

Prilog 5. Ekonomska klasifikacija

02.08.2019. | xls (166kb)

Prilog 4. Lokacijska klasifikacija

02.08.2019. | xls (86kb)

Prilog 6. Plan izdataka za otplatu glavnice primljenih zajmova

02.08.2019. | xls (44kb)

Prilog 2. Izvori financiranja u državnom proračunu

02.08.2019. | pdf (75kb)

Prilog 7. Uputa za izradu obrazloženja financijskog plana

02.08.2019. | pdf (74kb)

Prilog 8. Uputa za planiranje materijalnih rashoda

02.08.2019. | pdf (43kb)