Prilozi za izradu Prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2016.

Prilog 2. Izvori financiranja

02.08.2019. | doc (29kb)

Prilog 1. Vezna tablica prihoda i primitaka i izvora financiranja

02.08.2019. | xls (313kb)

Prilog 5. Ekonomska klasifikacija

02.08.2019. | xls (166kb)

Prilog 4. Lokacijska klasifikacija

02.08.2019. | xls (86kb)

Prilog 3. Organizacijska klasifikacija

02.08.2019. | xls (152kb)

Prilog 7. Model prijedloga financijskog plana proračunskog korisnika državnog proračuna

02.08.2019. | xls (91kb)

Prilog 6. Plan izdataka za otplatu glavnice primljenih zajmova

02.08.2019. | xls (44kb)

Prilog 8. Tablica s popisom aktivnosti, izvorima financiranja i pripadajućom ekonomskom klasifikacijom koje trebaju biti uključene u financijske planove

02.08.2019. | xls (44kb)