Institucionalni okvir

 • Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2024. godinu (Narodne novine, br. 149/23)
 • Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu (Narodne novine, br. 145/22, 63/23 i 129/23)
 • Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu (Narodne novine, br. 140/21, 62/22 i 131/22)
 • Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu (Narodne novine, br. 135/20, 69/21 i 122/21)
 • Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu (Narodne novine, br. 117/19, 32/20, 42/20, 58/20, i 124/20)
 • Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu (Narodne novine, br. 113/18 i 111/19)
 • Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu (Narodne novine, br. 124/17 i 108/18)
 • Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu (Narodne novine, br. 119/16 i 113/17)
 • Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu (Narodne novine, br. 26/16)
 • Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu (Narodne novine, br. 148/14 i 103A/15)
 • Pravilnik o načinu i uvjetima izvršavanja državnog proračuna i financijskog plana proračunskog korisnika državnog proračuna s jedinstvenog računa državnog proračuna (Narodne novine, br. 157/23)
 • Pravilnik o načinu i uvjetima izvršavanja državnog proračuna te o načinu povrata sredstava u državni proračun i vođenja evidencija o povratu sredstava (Narodne novine br. 48/11126/17)
 • Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (Narodne novine, broj 85/23)
 • Pravilnik o načinu i uvjetima otvaranja računa za provedbu specifičnih transakcija proračuna i proračunskih korisnika (Narodne novine, br. 123/23)
 • Naputak o okvirnom sadržaju, minimalnom skupu podataka te načinu javne objave informacija o trošenju sredstava na mrežnim stranicama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, br. 59/23)