Trezorski zapisi - kalendar izdavanja

Redni broj aukcije

Datum aukcije

Dospijeća (mil. EUR)

Indikativni  iznos
(mil. EUR)

1. 17.01.2023.* 226 148
2. 07.02.2023.* 234 283
3. 14.02.2023.* 180 147
4. 21.02.2023.* 107 39
  28.02.2023.* 56 -
  21.03.2023.* 7 -
5. 18.04.2023.* 285 210
6. 02.05.2023.* 1.035 921
  09.05.2023. 16 -
  16.05.2023. 84 -
  31.05.2023. 19 -
  20.06.2023. 38 -
  18.07.2023. 23 -
  08.08.2023. 19 -
7. 16.08.2023.* 151 12,5
  19.09.2023. 77 -
  17.10.2023. 97 -
8. 31.10.2023. 110 340
9. 28.11.2023. 149 300
* aukcija je održana