Prilozi za izradu financijskih planova za razdoblje 2020.-2022.

Prilog 1a. Vezne tablice prihoda i primitaka i izvora financiranja

18.10.2019. | xls (133kb)

Prilog 1b. Vezne tablice prihoda i primitaka i izvora financiranja za EV naloge

18.10.2019. | xls (54kb)

Prilog 2. Izvori financiranja u državnom proračunu

18.10.2019. | doc (49kb)

Prilog 3. Organizacijska klasifikacija

06.07.2020. | xls (39kb)

Prilog 4. Lokacijska klasifikacija

18.10.2019. | xls (86kb)

Prilog 5. Ekonomska klasifikacija

18.10.2019. | xls (166kb)

Prilog 6. Plan izdataka za otplatu glavnice primljenih zajmova

18.10.2019. | xls (44kb)

Prilog 7. Uputa za izradu obrazloženja financijskog plana

18.10.2019. | doc (65kb)

Prilog 8. Uputa za planiranje podprojekata

18.10.2019. | doc (207kb)

Prilog 9. Stanje obveza

18.10.2019. | xls (15kb)