2012

Uputa za izradu i predaju financijskog izvještaja neprofitnih organizacija za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2012.g.

18.10.2019. | pdf (2193kb)

Uputa za izradu i predaju financijskog izvještaja neprofitnih organizacija za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca

18.10.2019. | doc (1086kb)

Uputa za izradu i predaju financijskog izvještaja neprofitnih organizacija za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2012.g.

18.10.2019. | pdf (32kb)

Uputa za izradu i predaju financijskog izvještaja neprofitnih organizacija za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna

18.10.2019. | doc (670kb)