Svečanost zatvaranja projekta financiranog iz sredstava EU “Daljnje jačanje sustava unutarnjih kontrola”

Dana 13. lipnja 2019. u Ministarstvu financija Republike Sjeverne Makedonije održano je svečano zatvaranje projekta "Daljnje jačanje sustava unutarnjih kontrola".

Ovaj projekt koji je financiran iz sredstava EU je proveden u partnerstvu između Ministarstva financija Republike Hrvatske i Ministarstva financija Republike Sjeverne Makedonije koje je ujedno i glavni korisnik projekta. Projekt vrijedan 250.000,00 EUR započeo je 15. listopada 2018. i trajao je 8 mjeseci.

Glavni cilj ovog projekta je poboljšanje sustava unutarnjih kontrola u zemlji kako bi se osigurala učinkovita upravljačka odgovornost, transparentnost i dobro financijsko upravljanje javnim sredstvima u skladu s međunarodnim standardima i najboljom praksom EU.

Projektne aktivnosti su uspješno provedene te su sljedeći rezultati ostvareni:
 
  • pripremljen nacrt novog Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru,
  • razvijeni novi priručnici i smjernice za praktičnu implementaciju financijskog upravljanja i kontrola te unutarnju reviziju,
  • pilot unutarnje revizije provedene kod 3 korisnika proračuna,
  • razvijeni novi metodološki alati za praćenje i provjeru kvalitete uspostavljenog sustava financijskog upravljanja i kontrola te unutarnje revizije,
  • organizirane izobrazbe za osobe uključene u financijsko upravljanje i kontrole te unutarnje revizore sa državne i lokalne razine, a na kojima je sudjelovalo ukupno 528 sudionika.

Projektne aktivnosti podržale su provedbu prioriteta za razvoj sustava unutarnjih financijskih kontrola (eng. Public Internal Financial Control - PIFC) sadržanih u novom PIFC Policy Paper-u i Akcijskom planu za razdoblje 2019.-2021. te Programu reforme upravljanja javnim financijama 2018.-2021.

Tijekom svečanosti dr.sc. Shiret Elezi, zamjenica ministra financija Republike Sjeverne Makedonije, gđa Paulina Stanoeva, voditeljica programa, Sektor za javne financije u Delegaciji Europske unije te njezina ekselencija gđa Danijela Barišić izvanredna i opunomoćena veleposlanica Republike Hrvatske obratili su se sudionicima. Voditelj projekta zemlje korisnice g. Trajko Spasovski, Ministarstvo financija Republike Sjeverne Makedonije i voditeljica projekta države članice gđa Danijela Stepić, Ministarstvo financija Republike Hrvatske predstavili su ostvarene projektne rezultate.