2010

Pružanje usluga tehničko aplikacijske podrške, održavanja i unaprjeđenja informacijskog sustava za upravljanje pretpristupnim programima pomoći EU (CRO4EU)

28.10.2019. | pdf (205kb)

Javni natječaj za imenovanje ravnatelja - objavljen u NN 120/10

28.10.2019. | pdf (32kb)

Opis poslova i podaci o plaći ravnatelja

28.10.2019. | pdf (19kb)