2012

Javni poziv za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa - rok za podnošenje prijava do 11.10.2012.

28.10.2019. | pdf (33kb)

Testiranje i literatura u postupku javnog natječaja za načelnika Zavoda za makroekonomske analize i planiranje

28.10.2019. | pdf (22kb)

Javni natječaj za prijam u državnu službu

28.10.2019. | pdf (40kb)

Dopuna plana prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

28.10.2019. | pdf (336kb)

Tablica

28.10.2019. | pdf (314kb)

Odluka o izboru kandidata na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

28.10.2019. | pdf (145kb)

Javni poziv za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvo financija, Carinsku upravu

28.10.2019. | pdf (26kb)

Carinska uprava - Plan prijama na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

28.10.2019. | pdf (682kb)

Carinska uprava - Javni poziv za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

28.10.2019. | pdf (2799kb)

Javni poziv za podnošenje prijava za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

28.10.2019. | pdf (35kb)