Financijski plan Ministarstva financija

Financijski plan Ministarstva financija sastavni je dio državnog proračuna Republike Hrvatske, a obuhvaća Ministarstvo financija, Carinsku upravu, Poreznu upravu te ostale izdatke države koji se planiraju u okviru financijskog plana Ministarstva financija.

Kako bi se građanima i ostaloj zainteresiranoj javnosti omogućilo aktivnije sudjelovanje u procesu izrade državnog proračuna omogućen je obrazac kojim se mogu dostaviti komentari, preporuke i prijedlozi, a vezano uz izradu novog prijedloga financijskog plana Ministarstva financija. Komentari i prijedlozi daju se na zadnji usvojeni financijski plan, a razmatraju se pri izradi prijedloga novog financijskog plana za sljedeće trogodišnje razdoblje. Popunjeni obrazac dostavlja se na adresu elektroničke pošte priprema.proracuna@mfin.hr.