2020

Okružnicu o sastavljanju, konsolidaciji i predaji financijskih izvještaja proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna te proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna JLP(R)S od 1.1. do 31.12

31.12.2020. | pdf (348kb)

Okružnica I-IX 2020. - Dopuna - Uputa o popunjavanju Referentne stranice za proračunske korisnike državnog proračuna

12.10.2020. | pdf (57kb)

Okružnica o sastavljanju i predaji fin. izvještaja proračuna, pror. i izvanpror. korisnika za I-IX 2020.

05.10.2020. | pdf (1796kb)

Okružnica o sastavljanju i predaji fin. izvještaja proračuna, pror. i izvanpror. korisnika za I-VI 2020.

16.06.2020. | pdf (178kb)

Okružnica I-III 2020 - dopuna.pdf

24.04.2020. | pdf (1751kb)

Okružnica o sastavljanju i predaji fin. izvještaja proračuna, pror. i izvanpror. korisnika za I-III 2020.

24.04.2020. | pdf (1934kb)