Prijavljivanje povreda propisa

Sukladno članku 98. stavka 2. Zakona o reviziji (Narodne novine, br. 127/17) revizorska društva dužna su uspostaviti odgovarajuće postupke kako bi njihovi radnici mogli interno ili na drugi način prijaviti potencijalne ili stvarne povrede ovoga Zakona i/ili Uredbe (EU) br. 537/2014 tako da odrede osobu kojoj je moguće podnijeti prijavu, a koja nije član upravnog ili upravljačkog tijela. Revizorsko društvo dužno je osigurati da osoba koja prijavljuje kršenje ovoga Zakona zbog toga ne snosi štetne posljedice.

Revizorsko društvo dužno je u skladu s odredbama članka 10. stavka 3. Pravilnika o načinu prikupljanja izvještaja, obavijesti i podataka od subjekata nadzora (Narodne novine, br. 53/19) odrediti osobu kojoj bi zaposlenici u okviru svog radnog odnosa mogli interno prijaviti moguće ili stvarne povrede Zakona i Uredbe, a koja nije član upravnog ili upravljačkog tijela te objaviti na internetskoj stranici podatke za kontakt (ime i prezime osobe, adresa elektroničke pošte, broj telefona i poslovna adresa).