Potpredsjednik Marić sudjelovao je na videokonferenciji s predstavnicima Odbora direktora EBRD-a

Potpredsjednik Vlade i ministar financija Zdravko Marić sudjelovao je danas na video konferencijskom sastanku s predstavnicima Odbora direktora Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) kao dio virtualne posjete Odbora direktora Republici Hrvatskoj.

EBRD redovito organizira konzultacije članova Odbora direktora s predstavnicima vlade, privatnog sektora i drugim dionicima radi dobivanja uvida u rezultate EBRD-ovih operacija te planove i izazove s kojima se pojedina država suočava. U sklopu virtualne posjete Hrvatskoj, predstavnici Odbora direktora EBRD-a održali su sastanke s guvernerom HNB-a Borisom Vujčićem, ministrom prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Darkom Horvatom, predstavnicima HBOR-a, Svjetske banke, EIB-a, privatnog sektora i organizacijama civilnog društva.
 
Nakon uvodnog izlaganja potpredsjednika Marića koji je po funkciji ujedno i  guverner za RH pri EBRD-u, razgovaralo se o ekonomskim izazovima COVID-19 pandemije i posljedicama dva razorna potresa, te planovima za oporavak kao i mogućnostima podrške EBRD-a istome. Sudionici konferencije osvrnuli su se i na Nacionalni plan za oporavak i otpornost (NPOO) kao temeljni dokument za korištenje značajne financijske potpore EU za jačanje javnih ulaganja i reformi nakon krize uzrokovane pandemijom. Dodatno, tijekom sastanka razmotrene su mogućnosti za ulaganja EBRD-a u kontekstu transformacije gospodarstva prema zelenoj i digitalnoj tranziciji te dugoročnoj održivosti i otpornosti, s naglaskom na razvoj privatnog sektora.
 
Europska banka za obnovu i razvoj osnovana je u svibnju 1990. godine s mandatom podrške državama pri tranziciju u slobodno, demokratsko i tržišno društvo. Republika Hrvatska postala je punopravnom članicom EBRD-a 15. travnja 1993. godine. Ukupna vrijednost ulaganja EBRD-a u RH iznosi 3,976 milijardi eura kojima je financirano, ili se financira, 225 projekata.


Pisane vijesti