Sastanak ministara ekonomije i financija država članica EU

Potpredsjednik Vlade RH i ministar financija Zdravko Marić sudjelovao je na sastanku Vijeća EU za ekonomske i financijske poslove (engl. Economic and Financial Affairs Council, ECOFIN), koji se održao 07. prosinca 2021. godine u Bruxellesu.

Uoči sastanka ECOFIN-a, 6. prosinca 2021., održan je sastanak Euroskupine u uključivom sastavu u formatu neformalne večere.
 
Na sastanku ECOFIN-a, u zakonodavnome dijelu, Vijeće je postiglo opći pristup za Prijedlog direktive Vijeća u pogledu stopa poreza na dodanu vrijednost. Ovim je Prijedlogom direktive predviđeno uvođenje novih pravila o određivanju stopa PDV-a koja bi stupila na snagu zajedno s datumom stupanja na snagu konačnog sustava PDV-a (predložen 1. srpanj 2022.).
 
Slovensko predsjedništvo (SI PRES) predstavilo je Izvješće o napretku u području jačanja bankovne unije i ministri su razmijenili mišljenja. Europska komisija (EK) je predstavila zakonodavni paket o Uniji tržišta kapitala koji uključuje zakonodavni prijedlog za uspostavljanje Europske jedinstvene pristupne točke, Uredbu o Europskim fondovima za dugoročna ulaganja, Direktivu o upraviteljima alternativnih investicijskih fondova i Uredbu o tržištima financijskih instrumenata. Ciljevi predloženog zakonodavnoga paketa odnose se na pomoć u povezivanju EU poduzeća s ulagačima, poboljšanje njihovog pristupa financiranju, proširenje mogućnosti ulaganja za male ulagače kao i na bolju integraciju tržišta kapitala. SI PRES je također predstavio izvješće o napretku vezano uz zakonodavni paket o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma.
 
U nezakonodavnome dijelu sastanka, EK je izvijestila o trenutnom stanju Provedbe Mehanizma za oporavak i otpornost. Komisija je također predstavila Jesenski paket Europskog semestra za 2022. godinu uključujući Godišnji pregled održivog rasta za 2022., Izvješće o mehanizmu upozoravanja za 2022. i Preporuku o ekonomskoj politici europodručja.
 
Uslijedilo je predstavljanje Godišnjeg izvješća Europskog fiskalnog odbora te je održana i rasprava o rezultatima rada i prijedlogu revizije mandata Grupe za Kodeks postupanja pri oporezivanju poslovanja o čemu Vijeće nije postiglo dogovor. Zaključno, Vijeće je usvojilo izjavu uz zapisnik vezano za povećanje broja zaposlenika Europskoga parlamenta, a nastavno na usvojeni proračun EU za 2022. godinu.
 
Potpredsjednik Marić na marginama sastanka je potpisao Sporazum o partnerstvu između Republike Hrvatske i Europske komisije za organizaciju informativne i komunikacijske kampanje o prelasku na euro u Republici Hrvatskoj u okviru informacijske i komunikacijske strategije o euru i Ekonomskoj i monetarnoj uniji.
 


Pisane vijesti