Brisovna očitovanja

Brisovna očitovanja za stare hipotekarne tražbine

Sektor za financijska tržišta i financijsku pismenost izdaje brisovna očitovanja za stare hipotekarne tražbine koje su upisane na teret imovine koja je predmet povrata prema Zakonu o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (Narodne novine, br. 92/9639/99, 42/99, 92/99, 43/00, 131/00, 27/01, 34/01, 65/01, 118/01, 80/02, 81/02 i 98/19.)


Brisovna očitovanja za hipotekarne tražbine

Sektor za financijska tržišta i financijsku pismenost izdaje brisovna očitovanja za hipotekarne tražbine koje su upisane u korist vjerovnika čiji je pravni slijednik Ministarstvo financija prema Zakonu o zemljišnim knjigama (Narodne novine, br. 63/19 i 128/22).


Očitovanja o pravnom sljedništvu

Sektor za financijska tržišta i financijsku pismenost izdaje očitovanja o pravnom sljedništvu u slučajevima kada Ministarstvo financija nije pravni slijednik.