Državna poticajna sredstva

U Republici Hrvatskoj prepoznata je važnost i koristi dugoročne namjenske štednje građana za mirovinu i dugoročne namjenske štednje građana za rješavanje stambenih potreba.
 
Dugoročnom štednjom za mirovinu, kao financijskom pripremom za treću dob, građani mogu sami utjecati na visinu svojih budućih ukupnih mirovinskih primanja. 
Dugoročnom stambenom štednjom građani mogu sami utjecati na poboljšanje osobnih i obiteljskih uvjeta stanovanja.
 
Stoga se ove dvije vrste strogo namjenske dugoročne štednje građana u Republici Hrvatskoj potiču dodjeljivanjem državnih poticajnih sredstava članovima dobrovoljnih mirovinskih fondova i stambenim štedišama u stambenim štedionicama.
 
Državna poticajna sredstva (DPS) odobravaju se i isplaćuju u postotnom iznosu jednom godišnje, na ukupan iznos uplaćenih sredstava mirovinskog doprinosa, odnosno stambene štednje u prethodnoj kalendarskoj godini, ali najviše do uplaćenog iznosa od 5.000,00 kuna (663,61 eura) godišnje.