Sastanak Vijeća ministara ekonomije i financija država članica EU

Ministar financija dr.sc. Marko Primorac sudjelovat će na sastancima Euroskupine i sastanku Vijeća EU za ekonomske i financijske poslove (ECOFIN), koji će se održati 5. i 6. prosinca 2022. godine, u Bruxellesu.

Dan prije Vijeća ECOFIN, održat će se redovni sastanak Euroskupine na kojem ministri uobičajeno raspravljaju o makroekonomskim događajima i izgledima s posebnim fokusom na unaprjeđenje dizajna mjera za ublažavanje visokih cijena energije. 

 

Ministri će također ocijeniti nacrte proračunskih planova država članica europodručja, te proračunsku situaciju i izglede za europodručje. Valja napomenuti da je Hrvatska u listopadu ove godine dobrovoljno predala svoj nacrt proračunskog plana za 2023., kao buduća članica europodručja. 

 

Pored toga, Komisija će predstaviti ministrima preporuke za europodručje za 2023. te priopćiti o svojim smjernicama za reformu okvira gospodarskog upravljanja u EU. Sagledavat će se izvješća o post-programskom nadzoru u Cipru, Irskoj, Portugalu i Španjolskoj, te izvješće o post-programskom nadzoru i mjerama duga uvjetovanima javnim politikama za Grčku. 

 

Predviđene su aktivnosti vezane uz izbor predsjednika Euroskupine te uz radni program Euroskupine za prvo polugodište 2023.
 

Na sastanku ECOFIN-a, kao nezakonodavna aktivnost, očekuje razmjena mišljenja o Prijedlogu provedbene odluke Vijeća o mjerama za zaštitu proračuna EU od povreda načela vladavine prava u Mađarskoj, a planirana je i rasprava o Komunikaciji Komisije o preispitivanju okvira za gospodarsko upravljanje, odnosno reformi fiskalnih pravila u EU.
 
U zakonodavnom dijelu, očekuje se usvajanje zakonodavnog paketa za makrofinancijsku pomoć Ukrajini u 2023. u iznosu 18 milijardi eura. Hrvatska podržava predloženi paket u cijelosti, jer predstavlja strukturirano rješenje za financiranje pomoći Ukrajini u narednoj godini.
 
Također se očekuje usvajanje Direktive o osiguravanju globalne minimalne razine oporezivanja za grupe multinacionalnih poduzeća i velike domaće grupe u EU, takozvani Stup II, koja se odnosi na uvođenje minimalne globalne stope poreza od 15% za multinacionalne kompanije s prihodima iznad 750 milijuna eura.
 
Održat će se i politička rasprava o izmjenama Direktive o oporezivanju energije, a Češko predsjedništvo će predstaviti izvješće o napretku u pogledu uvođenja novih vlastitih sredstava proračuna EU.
 
Komisija će dati uobičajeni pregled provedbe Mehanizma za oporavak i otpornost, a u okviru Europskog semestra za 2023. predstavit će Godišnji pregled održivog rasta za 2023, Izvješće o mehanizmu upozoravanja i Preporuku za gospodarsku politiku europodručja.
 
 Pisane vijesti