Objavljen dokument javne ponude državnih obveznica

Republika Hrvatska zastupana po Ministarstvu financija objavljuje da izdaje i putem javne ponude nudi ulagateljima obveznice Republike Hrvatske ciljanog nominalnog iznosa EUR 1.000.000.000,00 (jednu milijardu eura) s fiksnom godišnjom kamatnom stopom i jednokratnom otplatom glavnice, dospijeća 2025. godine.

Konačni prinos do dospijeća, Kamatna stopa, Nominalni iznos izdanja te alokacija Obveznica bit će naknadno utvrđeni i objavljeni u Objavi o konačnim uvjetima izdanja, a sve sukladno vremenskom planu koji će biti naveden u Javnom pozivu na upis Obveznica na domaćem tržištu kapitala. Javni poziv će biti objavljen 20. veljače 2023. na Internet stranicama Ministarstva financija Republike Hrvatske (https://mfin.gov.hr) i na Internet stranicama Zagrebačke burze (https://zse.hr).

 

Pisane vijesti