Inauguralno izdanje obveznica Republike Hrvatske dospijeća 2025. godine u nominalnom iznosu od EUR 1,85 mlrd. namijenjenih fizičkim osobama i institucionalnim ulagateljima

Republika Hrvatska, zastupana po Ministarstvu financija, realizirala je na domaćem tržištu kapitala uspješno inauguralno izdanje obveznica dospijeća 2025. godine u nominalnom iznosu od EUR 1,85 milijardi namijenjenih, osim institucionalnim ulagateljima, i fizičkim osobama.
 
Knjiga upisa za fizičke osobe bila je otvorena od srijede, 22. veljače u 8:00 sati do srijede, 1. ožujka u 20:00h („Prvi krug upisa Obveznica“). U navedenom razdoblju zainteresirane fizičke osobe imale su mogućnost upisa u 545 poslovnica banaka vodećih agenata i su-aranžera izdanja diljem Republike Hrvatske kao i putem digitalnih kanala određenih banaka. 
 
Podaci o upisu i uplatama iz Prvog kruga upisa Obveznica:
 
  • Iznos upisa -> EUR 1.358.263.998
  • Iznos upisa koji je uplaćen -> EUR 1.335.427.581
  • Broj ulagatelja koji su upisali Obveznice -> 45.649
  • Broj ulagatelja koji su upisali i uplatili Obveznice -> 44.843
  • Medijan uplata -> EUR 12.867
  • Prosječna uplata -> EUR 29.780
Navedeno izdanje Obveznica predstavlja najveću investiciju fizičkih osoba u jedan vrijednosni papir izdan putem javne ponude u povijesti hrvatskog tržišta kapitala.
 
Knjiga upisa za institucionalne ulagatelje bila je otvorena u petak, 3. ožujka 2023. („Drugi krug upisa Obveznica“) te su institucionalni ulagatelji upisali nešto manje od EUR 1 milijarde dok im je alocirano približno EUR 515 milijuna.
 
Novo izdanje Obveznica realizirano je uz cijenu od 100,000% i godišnju kamatnu stopu od 3,65%.
 
Neto prihod od izdavanja Obveznica bit će upotrijebljen za refinanciranje postojećih obveza.
 
Datum izdanja, odnosno uvrštenja Obveznica u usluge depozitorija, poravnanja i namire Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. je 8. ožujka 2023. godine. Uvrštenje Obveznica na Službeno tržište Zagrebačke burze očekuje se 9. ožujka 2023.
 
Vodeći agenti izdanja Obveznica bili su Erste & Steiermärkische Bank d.d., OTP banka d.d., Privredna banka Zagreb d.d., Raiffeisenbank Austria d.d. i Zagrebačka banka d.d. dok je ulogu su-aranžera izdanja imala Hrvatska poštanska banka d.d. Pravni savjetnik transakcije bilo je društvo Mišković & Mišković odvjetničko društvo d.o.o.
 
Ministarstvo financija Republike Hrvatske, u suradnji s Vodećim agentima izdanja, napravit će detaljnu analizu potražnje za Obveznicama te o rezultatima navedene analize obavijestiti javnost do kraja ožujka 2023. godine. 


Pisane vijesti