Na sastanku Euroskupine o gospodarskim kretanjima i izazovima

Izaslanstvo Ministarstva financija predvođeno državnim tajnikom Stipom Županom sudjelovalo je na sastanku Euroskupine 8. studenoga 2023. u Bruxellesu.


Na sastanku Euroskupine u redovnom sastavu, a u okviru redovitog praćenja gospodarskih kretanja, institucije su dostavile svoju analizu najnovijih makroekonomskih kretanja, inflacije, te mogućih implikacija na koordinaciju fiskalnih politika. Na temelju toga, razmatralo se ključne nadolazeće izazove za makroekonomske i proračunske izglede za 2024., pripremajući se za raspravu o nacrtima proračunskih planova na Euroskupini u prosincu.

Kao dio novog područja rada koje se odnosi na konkurentnost europodručja, Euroskupina je održala prvu raspravu usmjerenu na trenutno stanje konkurentnosti europodručja, izazove i na glavne nadolazeće kompromise u okviru javnih politika. 

U formatu Bankovne unije, predstavljena su polugodišnja izvješća predsjedatelja Jedinstvenog nadzornog mehanizma i Jedinstvenog sanacijskog odbora. Slijedila je rasprava o stanju bankovnog sustava i što još treba učiniti kako bi se očuvala otpornost sustava i odgovorilo na izazove koji dolaze.

Na sastanku u uključivom sastavu, slijedeći pristup dogovoren u svibnju ove godine, nastavljena je razmjena mišljenja sa sudionicima na tržištu o budućnosti europskih tržišta kapitala i financijskih tržišta. Fokus je bio na institucionalnim ulagačima, uključujući državne imovinske fondove i mirovinske fondove, te ulogu maloprodaje. Euroskupina je sa svojim gostima razgovarala o kako ojačati doprinos institucionalnih ulagača europskim tržištima kapitala, s posebnim naglaskom na investicijske strategije i rješavanje rascjepkanosti tržišta kapitala u EU-u.

Pisane vijesti