Zaključeno izdanje državnih trezorskih zapisa

Republika Hrvatska zastupana po Ministarstvu financija zaključila je izdanje Trezorskih zapisa u ukupno ostvarenom nominalnom iznosu EUR 1.130.163.000,00 s dospijećem 21. studenoga 2024. godine, oznake vrijednosnog papira RHMF-T-447A  i međunarodne identifikacijske oznake (ISIN) HRRH

Razdoblje ponude sadržavalo je dva kruga upisa, od kojih je prvi krug bio namijenjen fizičkim osobama („Prvi krug upisa Trezorskih zapisa“ - Nekonkurentne ponude), a drugi krug bio je izravno namijenjen registriranim korisnicima  putem Bloomberg aukcijskog sustava („Drugi krug upisa Trezorskih zapisa“ - Konkurentne ponude putem BAS aukcije).
 
Radi pružanja usluge provedbe prvog kruga upisa Trezorskih zapisa, Izdavatelj je angažirao Financijsku agenciju („Finu“) za zaprimanje i unos potrebnih podataka o ulagatelju u sustav za provedbu ponude Trezorskih zapisa Ministarstva financija.

Tijekom Prvog kruga upisa koji je trajao u razdoblju od 13. do 20. studenog 2023. godine putem mreže od 170 poslovnica Fine ukupno je zaprimljeno 37.229 ponuda građana za upis Trezorskih zapisa od kojeg broja je uplaćeno 36.643 ponude u ukupnom nominalnom iznosu EUR 1.006.013.000,00. Trezorski zapisi u Prvom krugu upisani su po cijeni 963,95 eura za jedan zapis nominalnog iznosa od 1.000.00 eura (ekvivalentno godišnjoj stopi prinosa od 3,75%) te je ukupno uplaćeno 969.746.231,35 eura.
 
Drugi krug upisa Trezorskih zapisa (konkurentne ponude) održan je 21. studenog 2023. godine uz sudjelovanje registriranih korisnika putem Bloomberg aukcijskog sustava. U drugom krugu zaprimljene su 22 ponude u ukupnom iznosu EUR 340.650.000,00 u ponuđenom rasponu diskontirane cijene od 969,07 do 964,21 za jedan zapis nominalnog iznosa 1.000 eura (ekvivalentno godišnjoj stopi prinosa od 3,20% do 3,99%).  U Drugom krugu upisa prihvaćeno je 10  ponuda u iznosu EUR 124.150.000,00 uz ostvarenu diskontiranu cijenu 964,88 (ekvivalentno godišnjoj stopi prinosa 3,65%).
 
Trezorski zapisi bit će izdani na ime u nematerijaliziranom obliku elektroničkog zapisa na računu vrijednosnih papira u računalnom sustavu SKDD-a. Ulagatelji postaju imateljima Trezorskih zapisa nakon što oni budu upisani / alocirani na njihovim računima vrijednosnih papira pri SKDD-u. Dana 23. studenog 2023. godine SKDD će na račune ulagatelja upisati njihove pozicije Trezorskih zapisa.
 


Pisane vijesti