Financijsko izvještavanje

Zagreb, 12. travnja 2024.

Podsjetnik na rokove za predaju godišnjih financijskih izvještaja za 2023. godinu

Svi poduzetnici kako su određeni Zakonom o računovodstvu („Narodne novine“, br. 178/15., 120/16., 116/18., 42/20., 47/20., 114/22. i 82/23., dalje u tekstu: Zakon) te pravne i fizičke osobe obveznici poreza na dobit za svoju cjelokupnu djelatnost sukladno propisima kojima se uređuju porezi dužni su predati Zakonom propisanu dokumentaciju za 2023. godinu prema rokovima kako slijedi:
 
Svrha predaje Rok Predaja izvještaja
Statističke i druge potrebe do 30. travnja 2024.
 • Bilanca
 • Račun dobiti u gubitka
 • Dodatni podaci
Javna objava
 • do 30. lipnja 2024. za godišnje nekonsolidirane financijske izvještaje, ako je poslovna godina jednaka kalendarskoj ili
 • u roku od šest mjeseci od zadnjeg dana poslovne godine za godišnje nekonsolidirane financijske izvještaje, ako je poslovna godina različita od kalendarske
Poduzetnici koji su obveznici sastavljanja godišnjeg izvješća
 • godišnje izvješće s pripadajućim revizorskim izvješćem, ako su obveznici revizije
Poduzetnici koji su nisu obveznici sastavljanja godišnjeg izvješća
 • godišnje financijske izvještaje s pripadajućim revizorskim izvješćem, ako su obveznici revizije
 • do 30. rujna 2024. za godišnje konsolidirane financijske izvještaje, ako je poslovna godina jednaka kalendarskoj ili
 • u roku od devet mjeseci od zadnjeg dana poslovne godine za godišnje konsolidirane financijske izvještaje, ako je poslovna godina različita od kalendarske
Poduzetnici koji su obveznici sastavljanja godišnjeg izvješća
 • konsolidirano godišnje izvješće s pripadajućim revizorskim izvješćem, ako su obveznici revizije i ako su obveznici konsolidacije
Poduzetnici koji su nisu obveznici sastavljanja godišnjeg izvješća
 • konsolidirane godišnje financijske izvještaje s pripadajućim revizorskim izvješćem, ako su obveznici revizije i ako su obveznici konsolidacije
 
Financijska agencija ovlašteni je tužitelj za pokretanje prekršajnog postupka protiv poduzetnika i odgovorne osobe poduzetnika koji ne dostave Financijskoj agenciji svoje izvještaje odnosno svu propisanu dokumentaciju iz Zakona za statističke i druge potrebe te za javnu objavu sukladno rokovima iz Zakona.

Zakonom su propisane novčane kazne u iznosu od 1.320,00 do 13.270,00 eura za pravnu osobu i u iznosu od 660,00 do 2.650,00 eura za odgovornu osobu u pravnoj osobi.

Sve informacije u vezi načina predaje izvještaja poduzetnika dostupne su na internetskim stranicama Financijske agencije.

Ovim putem Ministarstvo financija poziva sve obveznike da na vrijeme dostave svoje izvještaje za statističke i druge potrebe i za javnu objavu.