Ovlaštenja za maloprodaju obrazaca mjenice

Ovlaštenja za maloprodaju obrazaca mjenice

Ovlaštenja za maloprodaju obrazaca mjenice pravnim i fizičkim osobama, sukladno članku 4. stavku 4. Pravilnika o obračunskim zavodima, naknadi za posredovanje i obrascu mjenice (Narodne novine, br. 77/99 - 146/2010), izdaje ministar financija.

Za dobivanje rješenja kojim se zainteresirana pravna ili fizička osoba ovlašćuje za maloprodaju obrazaca mjenice potrebno je podnijeti pisani zahtjev Ministarstvu financija, Sektor za financijska tržišta i financijsku pismenost, uz koji je potrebno priložiti:
  • presliku registracije trgovačke tvrtke, odnosno trgovačkog obrta,
  • presliku potpisanog kartona i informaciju o solventnosti BON-2 i
  • upravnu pristojbu od 70,00 kuna državnih biljega