2013

Okružnica o predaji i financij. izvještaja proračuna, proračunskih i izvanproračun. korisnika državnog proračuna te proračunskih i izvanproračun. korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samoupr. za razdoblje 1.1. do 30.6.

12.09.2019. | pdf (6958kb)

Okružnica o predaji i financij. izvještaja proračuna, proračunskih i izvanproračun. korisnika državnog proračuna te proračunskih i izvanproračun. korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samoupr. za razdoblje 1.1. do 31.3.

12.09.2019. | pdf (628kb)

Okružnica o predaji i financij. izvještaja proračuna, proračunskih i izvanproračun. korisnika državnog proračuna te proračunskih i izvanproračun. korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samoupr. za razdoblje 1.1. do 30.9.

12.09.2019. | pdf (1580kb)

Okružnica o predaji i financij. izvještaja proračuna, proračunskih i izvanproračun. korisnika državnog proračuna te proračunskih i izvanproračun. korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samoupr. za razdoblje od 1. 1.-31.12.

12.09.2019. | pdf (5857kb)