2012

Okružnica o predaji i financij. izvještaja proračuna, proračunskih i izvanproračun. korisnika državnog proračuna te proračunskih i izvanproračun. korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samoupr. za razdoblje 1.1. do 30.6.

12.09.2019. | pdf (44kb)

Okružnica o predaji i financij. izvještaja proračuna, proračunskih i izvanproračun. korisnika državnog proračuna te proračunskih i izvanproračun. korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samoupr. za razdoblje 1.1. do 31.3.

12.09.2019. | pdf (34kb)

Okružnica o predaji i financij. izvještaja proračuna, proračunskih i izvanproračun. korisnika državnog proračuna te proračunskih i izvanproračun. korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samoupr. za razdoblje 1.1. do 31.12.

12.09.2019. | pdf (4785kb)

Okružnica o predaji i financij. izvještaja proračuna, proračunskih i izvanproračun. korisnika državnog proračuna te proračunskih i izvanproračun. korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samoupr. za razdoblje 1.1. do 30.9.

12.09.2019. | pdf (1361kb)