2004

Izvještaji proračuna i proračunskih korisnika za razdoblje 1. siječnja do 30. rujna 2004. i Registar korisnika proračuna - upute

12.09.2019. | pdf (158kb)

Okružnica o predaji i konsolidaciji financijskih izvještaja proračuna i proračunskih korisnika za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2004. godine

12.09.2019. | pdf (153kb)

Financ. izvještaji proračuna i prorač. korisnika od 1.1. do 30.6.2004.-upute o izradi i predočavanju i Pravilnik o utvrđivanju korisnika prorač. i o vođenju registra korisnika prorač. – upute o popunjavanju i i predaji Obrasca RKP

12.09.2019. | pdf (80kb)