Elementarne nepogode

  • Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda (Narodne novine, br. 73/97 i 174/04)