Koncesije

  • Zakon o koncesijama (Narodne novine, br. 69/17)
  • Uredba o standardnim obrascima i njihovoj objavi 100/17)
  • Pravilnik o registru koncesija (Narodne novine, br. 1/18)
  • Zakon o javno-privatnom partnerstvu 78/12 i 152/14)
  • Uredba o provedbi projekata javno-privatnog partnerstva 88/12 i 15/15)