Nacrti prijedloga zakona iz djelokruga ministarstva

Prijedlog Zakona o obveznim osiguranjima u prometu, s konačnim prijedlogom zakona

03.10.2019. | pdf (2211kb)

Nacrt Zakona o trošarinama

03.10.2019. | pdf (501kb)

Obrazac prijedloga plana normativnih aktivnosti Ministarstva financija za 2013. godinu

03.10.2019. | pdf (28kb)

Obrazac prijedloga plana normativnih aktivnosti Ministarstva financija za 2014. godinu

03.10.2019. | pdf (29kb)

Nacrt Zakona o prestanku važenja Zakona o posebnom porezu na luksuzne proizvode

03.10.2019. | pdf (50kb)

Nacrt Zakona o posebnom porezu na motorna vozila

03.10.2019. | pdf (136kb)

Prijedlog Zakona o prestanku važenja Zakona o naknadi za pružanje usluga u pokretnim elektroničkim komunikacijskim mrežama s konačnim prijedlogom Zakona

03.10.2019. | pdf (29kb)

Nacrt prijedloga Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi

03.10.2019. | pdf (357kb)

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o potrošačkom kreditiranju, s konačnim prijedlogom zakona

03.10.2019. | pdf (22kb)

Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama općeg poreznog zakona

03.10.2019. | pdf (173kb)