Objave podataka po zahtjevima Direktive Vijeća 2011/85/EU

Fiskalni podaci po Direktivi 2011-85-EU mjesečni (S.1311 i S.1314)-sektori ESA 2010 - 2023.

31.05.2024. | xls (21kb)

Fiskalni podaci po Direktivi 2011-85-EU tromjesečni (S.1313) - 2023.

29.03.2024. | xls (12kb)

Fiskalni podaci po Direktivi 2011-85-EU tromjesečni (S.1313)

30.06.2023. | xls (19kb)

(ver 1.3.) Tablica usklađivanja za mjesečne i tromjesečne fiskalne podatke po zahtjevima Direktive Vijeća 2011/85/EU

11.10.2019. | pdf (514kb)