Uvođenje eura

Objavljen Zakon o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj
 
Zakon o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj objavljen je 20. svibnja 2022. u ''Narodnim novinama'', broj 57/22, a stupio je na snagu 15. srpnja 2022. tj. prvog dana od dana objave Odluke Vijeća (EU) 2022/1211 od 12. srpnja 2022. o usvajanju eura u Hrvatskoj 1. siječnja 2023. u Službenom listu Europske unije, osim članaka (13., 16., 17., 25. do 31., 39. do 41., 54. do 59., 64. do 68., 88. i 92.) koji stupaju na snagu na dan uvođenja eura.


Zakonsko uređenje

Zakonom se uređuje uvođenje eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, pravila za preračunavanje, opskrba i zamjena gotovog novca kune za gotov novac eura, dvojni optjecaj, dvojno iskazivanje, primjena načela neprekidnosti pravnih instrumenata, proračuni, financijski planovi, poslovne knjige, financijski izvještaji i porezi u procesu uvođenja eura, nadzor nad primjenom Zakona te prekršajne odredbe.
Vlada Republike Hrvatske odlukom objavljuje dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, fiksni tečaj konverzije te dan početka i završetka dvojnog optjecaja, dan početka i završetka dvojnog iskazivanja utvrđene u skladu s odredbama Zakona i druga pitanja potrebna za uvođenje eura. Odluka Vlade Republike Hrvatske bit će objavljena u ''Narodnim novinama''.


Zakon je podijeljen u deset dijelova

Dio prvi - Opće odredbe
Dio drugi - Pravila za preračunavanje
Dio treći - Opskrba i zamjena gotovog novca kune za gotov novac eura
Dio četvrti - Dvojni optjecaj
Dio peti - Dvojno iskazivanje
Dio šesti - Primjena načela neprekidnosti pravnih instrumenata
Dio sedmi - Proračuni, financijski planovi i propisivanje kazni i drugih novčanih obveza, poslovne knjige, financijski izvještaji i porezi
Dio osmi - Nadzor
Dio deveti - Prekršajne odredbe
Dio deseti - Prijelazne i završne odredbe.

Temeljna načela uvođenja eura

U Zakonu su sadržana temeljna načela uvođenja eura koja predstavljaju osnovne odrednice u procesu zamjene hrvatske kune eurom.
Temeljna načela uvođenja eura:
1. Načelo zaštite potrošača
2. Načelo zabrane neopravdanog povećanja cijena
3. Načelo neprekidnosti pravnih instrumenata
4. Načelo učinkovitosti i ekonomičnosti
5. Načelo transparentnosti i informiranosti

Bitne odrednice Zakona

Preračunavanje novčanih iznosa provodi se primjenom fiksnog tečaja konverzije i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje iz Zakona te zbog preračunavanja potrošač ne smije biti u financijski nepovoljnijem položaju nego što bi bio da euro nije uveden.

Banka će za sve potrošače, bez naknade, zamjenjivati gotov novac kune za gotov novac eura 12 mjeseci od dana uvođenja eura, uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje iz Zakona, i to do najviše 100 novčanica kuna i najviše 100 kovanica kuna po jednoj transakciji. Uz banke zamjenu gotovog novca kune za gotov novac eura obavljat će i Financijska agencija i HP-Hrvatska pošta d.d. na temelju sklopljenog ugovora s bankom, pod istim uvjetima, na isti način i u istom razdoblju kako je propisano Zakonom za banke. Nakon proteka 12 mjeseci od dana uvođenja eura gotov novac kune moći će se zamijeniti za gotov novac eura u Hrvatskoj narodnoj banci, i to novčanice bez vremenskog ograničenja, a kovanice do isteka tri godine od dana uvođenja eura.

Razdoblje dvojnog optjecaja trajat će 14 dana od dana uvođenja eura, a tijekom kojega će primatelj plaćanja biti dužan za plaćanje gotovim novcem kune ostatak vratiti u gotovom novcu eura, osim određenih iznimki koje su propisane Zakonom. Ako primatelj plaćanja nije u objektivnoj mogućnosti ostatak iznosa vratiti u gotovom novcu eura, može ostatak vratiti u gotovom novcu kune ili gotovom novcu kune i gotovom novcu eura. Tijekom razdoblja dvojnog optjecaja primatelj plaćanja u trenutku plaćanja bit će dužan prihvatiti najviše 50 kovanica kune u jednoj transakciji i odgovarajući broj novčanica kune u jednoj transakciji, primjenjujući propise o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma koji se odnose na ograničenja naplate ili plaćanja u gotovini.

Obvezno dvojno iskazivanje započinje prvog ponedjeljka u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca u kojem će proteći 30 dana od dana donošenja uredbe koju će Vijeće Europske unije donijeti u skladu s člankom 140. stavkom 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, a kojom će biti utvrđen fiksni tečaj konverzije te završava protekom 12 mjeseci od dana uvođenja eura. Obveza dvojnog iskazivanja podrazumijeva dvojno iskazivanje cijene robe i usluge na jasan, čitljiv, vidljiv i lako uočljiv način u euru i kuni uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje iz Zakona. Poslovni subjekti mogu započeti dvojno iskazivati od dana stupanja na snagu Zakona.

Postupak uvođenja eura ne utječe na valjanost postojećih pravnih instrumenata u kojima se navodi kuna. Prema pravilu o neprekidnosti ugovora i drugih pravnih instrumenata, postojeći ugovori i drugi pravni instrumenti koji sadrže pozivanje na kunu će i dalje vrijediti, a iznosi u kunama će se preračunati u eure sukladno općim pravilima o preračunavanju i zaokruživanju iz Zakona i uz primjenu fiksnog tečaja konverzije.

Uvođenje zajedničke valute u državama članicama Europske unije ima za cilj potaknuti dublju povezanost među državama članicama i ojačati iskorištavanje svih prednosti jedinstvenog tržišta uz slobodno kretanje ljudi, roba, usluga i kapitala.

____________________________________________________________________________________________________________________
 

Predstavljen Zakon o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj
 
Predsjednik Vlade Andrej Plenković je 17. siječnja 2022. zajedno s potpredsjednikom Vlade i ministrom financija Zdravkom Marićem i ministrom gospodarstva i održivog razvoja Tomislavom Ćorićem, predstavio Prijedlog zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj te Smjernice za prilagodbu gospodarstva u procesu zamjene hrvatske kune eurom.
 
Prijedlog zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj je objavljen na portalu e-Savjetovanja i dostupan je na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=19676

Javno savjetovanje trajat će 30 dana, od 17. siječnja 2022. do 15. veljače 2022. godine.

 
Smjernice za prilagodbu gospodarstva u procesu zamjene hrvatske kune eurom objavljene su na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja te na stranicama Hrvatske narodne banke i dostupne su na poveznicama: 
i
 
____________________________________________________________________________________________________________________
 
Ustrojen Upravljački odbor i koordinacijski odbori radi provedbe aktivnosti iz Nacionalnog plana zamjene hrvatske kune eurom

Nakon donošenja Nacionalnog plana zamjene hrvatske kune eurom (u daljnjem tekstu: nacionalni plan) na sjednici Nacionalnog vijeća za uvođenje eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj održanoj 31. prosinca 2020. ustrojen je Upravljački odbor i šest koordinacijskih odbora te su imenovani članovi Upravljačkog odbora, kao i glavni koordinatori koordinacijskih odbora.

U Upravljački odbor imenovani su Zvonimir Savić, kao glavni koordinator, Stipe Župan, državni tajnik iz Ministarstva financija te viceguverner Michael Faulend koji predstavlja Hrvatsku narodnu banku. 

Za Koordinacijski odbor za zamjenu gotovog novca glavna koordinatorica je Ivana Jakir-Bajo (Hrvatska narodna banka). Za Koordinacijski odbor za zakonodavne prilagodbe glavna koordinatorica je Ana Zorić (Ministarstvo financija). Koordinacijski odbor za prilagodbu opće države vodit će glavni državni rizničar Ante Matijević (Ministarstvo financija). Za Koordinacijski odbor za prilagodbu financijskog sustava glavnim koordinatorom imenovan je Zdravko Zrinušić (Ministarstvo financija). Za Koordinacijski odbor za prilagodbu gospodarstva i zaštitu potrošača glavnom koordinatoricom imenovana je Nataša Mikuš-Žigman (Ministarstvo gospodrastva i održivog razvoja), dok je za Koordinacijski odbor za komunikaciju glavnim koordinatorom imenovan Zvonimir Frka-Petešić (Vlada Republike Hrvatske). 

Upravljački odbor i koordinacijski odbori zaduženi su za provedbu svih aktivnosti iz Nacionalnog plana na operativnoj razini. Svaki od Koordinacijskih odbora će u svom području koordinirati izradu akcijskog plana i provedbu aktivnosti predviđenih tim planom, a sve s ciljem uspješnog uvođenja eura. Koordinacijski odbori će redovito o svom radu informirati Upravljački odbor, koji će u ime Nacionalnog vijeća na operativnoj razini usklađivati njihove aktivnosti.

Daljnje informacije dostupne su na poveznici 
https://vlada.gov.hr/vijesti/ciljni-datum-uvodjenja-eura-i-dalje-ostaje-1-sijecnja-2023/31189  
____________________________________________________________________________________________________________________

Donesen Nacionalni plan zamjene hrvatske kune eurom
Spremi promjeneDodaj kategorijuPregled straniceObriši stranicu Redisplay All Last