Kontakti

Ministarstvo financija
Katančićeva 5
10 000 Zagreb
Hrvatska

Telefon: 01/4591 333
Faks: 01/4922 583

Matični broj poslovnog subjekta: 3205991

Osobni identifikacijski broj: 18683136487