Kontakti

Ministarstvo financija
Katančićeva 5
10 000 Zagreb
Hrvatska

Telefon: 01/4591 333
Faks: 01/4922 583

Matični broj poslovnog subjekta: 3205991

Osobni identifikacijski broj: 18683136487

Obavijest strankama o načinu upućivanja zahtjeva, upita i molbi Ministarstvu financija

Sukladno preporučenim mjerama za prevenciju širenja epidemije koronavirusa (COVID-19), obavještavamo stranke da svoje upite, zahtjeve i molbe mogu upućivati Ministarstvu financija u uredovno radno vrijeme putem elektroničke pošte, telefona i putem pružatelja poštanskih usluga.

Građani 

-komunikacija elektroničkim putem na:
e-mail adresa: pisarnica@mfin.hr

i

telefonom na brojeve Pisarnice:
01/4591-283
01/4591-260