Smjernice za pomoć poduzetnicima u teškoćama

Smjernice za pomoć poduzetnicima u teškoćama predstavljaju Model ''C'' Vlade RH u sklopu mjera i aktivnosti za gospodarski oporavak i razvitak. Iste su usvojene 15. travnja 2010. godine Zaključkom Vlade RH.

Zaključak Vlade RH i Smjernice za pomoć poduzetnicima u teškoćama objavljene su u službenom glasilu (Narodne novine 46/10)

Paket Modela ''C'' sastoji se od:

Poduzetnici koji ispunjavaju uvjete iz Smjernica (''poduzetnici u teškoćama'' prema pravilima o državnim potporama), a žele li biti primatelji državnih potpora koje Smjernice predviđaju, imaju obvezu izraditi Plan restrukturiranja, na način kako je to propisano Smjernicama, te ga dostaviti  resornom ministarstvu (uz ispunjeni Obrazac zahtjeva za upućivanje u proceduru). 

Isključivo resorna ministarstva su ta koja predstavljaju operativnu kontakt točku za sve konkretne procedure prema Smjernicama za pomoć poduzetnicima u teškoćama.

Sukladno točci 8. Smjernica za pomoć poduzetnicima u teškoćama, resorna su ministarstva imenovala posebne radne skupine za njihovu provedbu, te objavila sve kontakt informacije i materijale na svojim Internet stranicama.

Poduzetnici se potiču da se obrate resornim ministarstvima, točnije osobama imenovanima za operativnu provedbu Smjernica, a slijedom kontakt podataka objavljenima na Internet stranicama svakog pojedinog ministarstva.

Sva pitanja vezana za Model ''C'' upućuju se na 
posebnu adresu elektroničke pošte: 
smjernice-modelC@mfin.hr

OSTALE KORISNE INFORMACIJE

Financijski pokazatelji, te njihov pravilan izračun na temelju provjerenih podataka iz financijskih izvješća, te realnih procjena budućih novčanih tijekova, jedna su od osnovnih sastavnica ukupne ekonomsko-financijske ocjene stanja pojedinog poduzetnika, te održivosti plana restrukturiranja, točnije kratkoročne i dugoročne financijske stabilnosti. Imajući u vidu različite termine koji se u praksi pojavljuju za iste pokazatelje, ovdje  se mogu naći upute za izračun osnovnih financijskih pokazatelja

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (AZTN, http://www.aztn.hr/) je pravna osoba s javnim ovlastima koja samostalno i neovisno obavlja poslove u okviru djelokruga i nadležnosti utvrđenih Zakonom o zaštiti tržišnog natjecanja (NN 122/03) i Zakonom o državnim potporama (NN 140/05). Agencija donosi odobrenje na prijedlog državne potpore koja se predviđa pojedinačnim planovima restrukturiranja, a koje Agenciji nakon analize iz svoje nadležnosti dostavljaju resorna ministarstva. Bez odobrenja Agencije, ne može se odobriti državna potpora, to jest ista se ne može usvojiti od strane Vlade RH. 

Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja resorno ministarstvo podnosi prijedlog državne potpore na slijedećim obrascima (a koji se mogu pronaći i na Internet stranicama AZTN-a)