MINISTAR ŠUKER OTVORIO MEčUNARODNI TRENING SEMINAR O RAZMJENI INFORMACIJA IZMEčU UREDA ZA SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA\r\nISTAKNUTA VAŽNOST REGIONALNE SURADNJE

U Ministrstvu financija se 10. i 11. veljače 2005. godine održava međunarodni trening seminar o razmjeni informacija između Ureda za sprječavanja pranja novca (financijsko-obavještajnih jedinica) jugoistočne Europe, na kojem sudjeluje 40 stručnjaka za područje sprječavanja pranja novca i sprječavanja financiranja terorizma. Cilj je seminara razmjena informacija između Ureda, međunarodna razmjena mišljenja i iskustava te jačanje međusobne komunikacije.

Organizatori seminara su Ministarstvo financija RH, Vijeće Europe i Hrvatski institut za bankarstvo i osiguranje. Predavači na seminaru su predstavnici hrvatskog, slovenskog i bugarskog Ureda za sprječavanje pranja novca te Vijeća Europe.

Republika Hrvatska potaknuta odlučnim naporima svjetske zajednice da se suprotstavi rastućoj i sve raširenijoj pojavi financijskog i organiziranog kriminala kao izvorišta pranja novca, inkriminiranjem pranja novca u Kaznenom zakonu, donošenjem Zakona o sprječavanju pranja novca i ustrojavanjem Ureda za sprječavanje pranja novca u sastavu Ministarstva financija, jasno je iskazala svoj interes da postane aktivan čimbenik u sprječavanju pranja novca. "Hrvatska je počela razvijati svoju strategiju u borbi protiv pranja novca, odnosno počela je graditi svoj sustav prevencije pranja novca, prihvativši na ovom području skoro sve važeće međunarodne standarde", kazao je na otvorenju seminara Ivan Šuker, ministar financija. Istaknuo je, kako je međunarodna suradnja od životne važnosti za rad Ureda i razmjenu informacija između Ureda, a u sklopu toga nužna je i regionalna suradnja. "Ova tema posebno je važna u zemljama u tranziciji, a o tome će ovisiti kreditni rejtinzi i ulaganja u zemlje u regiji" kazao je Šuker. Zakonito gospodarsko poslovanje, odnosno zakonite financijske transakcije uvijek prate i one druge -nezakonite, vezane za nezakonito poslovanje.

Predstavnik Vijeća Europe Przemyslaw Musialkowski, kazao je kako bi ovaj seminar trebao pridonijeti boljoj suradnji zemalja u regiji i učinkovitijem rješavanju problematike pranja novca.

Sudionici seminara imaju isti cilj: što brže razmjeniti kvalitetnu informaciju, odnosno podatak o sumnjivoj transakciji i sumnjivim osobama povezanim s takvim transakcijama. "Jer, samo brzom razmjenom informacija o istima možemo doći do zajedničkog nam cilja: da se kriminal ne smije isplatiti i da treba oduzeti sredstva stečena kaznenim djelom. Da smo u svojem radu na pravom putu, potvrđuju i sve evaulacije od strane relevantih međunarodnih organizacija: Vijeće Europe, Ujedinjeni narodi, Europska unija, Međunarodni monetarni fond i Svjetska banka, koje su hrvatski sustav ocijenile kao suvremen i većim dijelom usklađen s međunarodnim standardima", istaknuo je na otvorenju seminara Ivica Maros, predstojnik Ureda za sprječavanje pranja novca Ministarstva financija RH.Pisane vijesti