ŠUKER: HRVATSKA ĆE IDUĆIH GODINA BILJEŽITI POZITIVNE STOPE RASTA, VIŠE NO DRUGE TRANZICIJSKE ZEMLJE\r\nCLEVELAND/ZAGREB, 25. lipnja 2004. (Hina)

Stopa rasta bruto domaćeg proizvoda (BDP) u Hrvatskoj bi u ovoj godini trebala iznositi 3,7 posto, a u idućoj godini 4,2 posto, dok bi BDP po stanovniku s ovogodišnjih 6.153 eura u idućoj godini trebao porasti na 6.511 eura, projekcije su koje je na Svjetskom kongresu poduzetnika hrvatske dijaspore u Clevelandu iznio ministar financija Ivan Šuker.

Na skupu, na kojem se okupilo oko 300 poduzetnika iz dijaspore, ministar Šuker predstavio je makroekonomsku situaciju u Hrvatskoj i projekcije za iduće razdoblje, te najavio promjene u poreznom sustavu.
Prema projekcijama Ministarstva financija, Hrvatska će bilježiti pozitivne stope gospodarskog rasta do 2007. godine i te će stope biti više nego kod većine drugih tranzicijskih zemalja, s obzirom se Hrvatska nalazi u povoljnoj situaciji vezano za izravne inozemne investicije.
Kao osnovna načela fiskalne politike u razdoblju do 2007. godine, Šuker navodi fiskalnu konsolidaciju kroz smanjenje deficita i jačanje funkcija njegova resora.
Prema projekcijama koje iznosi, deficit središnje države svake bi se godine trebao smanjivati za najmanje 0,5 postotnih bodova kao udjela u BDP-u, a do 2007. deficit opće konsolidirane države trebao bi pasti ispod 3 posto BDP-a.
Potrebu za dodatnim zaduživanjima trebao bi smanjiti i snažan priljev privatizacijskih prihoda, a Ministarstvo posebno snažan priljev od privatizacije očekuje u 2005. godini.
Stabiliziranje vanjskog duga jedan je od važnijih ciljeva koje je iznio ministar Šuker. Vanjski je dug Hrvatske dosegnuo gotovo 24 milijarde američkih dolara, odnosno 75 posto udjela u BDP-u, a projekcije Ministarstva su da se on ove godine zadrži na 74 posto, a 2005. smanji na 73 posto BDP-a.
Deficit tekućeg računa platne bilance, pak, trebao bi se smanjiti sa 7,2 posto BDP-a, koliko je iznosio u prošloj godini, na 4,8 posto u ovoj, odnosno 4,6 posto u idućoj godini.
Takva očekivanja. među ostalim, u Ministarstvu temelje na činjenici da je Hrvatska trenutno 'najmlađa' zemlja za početak pregovora te stoga može iskoristiti konvergencijski učinak približavanja Europskoj uniji.
U Ministarstvu financija očekuju da se ove i iduće godine stopa inflacije zadrži na 2,4, odnosno 2,5 posto, a očekuju i oporavak industrijske proizvodnje zbog jačanja privatnih investicija. To bi ove godine trebalo donijeti rast industrijske proizvodnje po stopi od 3,1 posto, a u idućoj za 4 posto.
Očekuje se i pad nezaposlenosti, pa bi anketna stopa nezaposlenosti (prema metodologiji Međunarodne organizacije rada) s prošlogodišnjih 14,3 posto, ove godine trebala pasti na 14, a iduće na 13,8 posto.Pisane vijesti