ODRŽANA PRVA SJEDNICA NO FINA-e U NOVOM SASTAVU - NOVI PREDSJEDNIK UPRAVE ZORAN MAKSIĆ\r\nZAGREB, 29. lipnja 2004.

U Ministarstvu financija održan je prvi Nadzorni odbor Financijske agencije - FINA-e u novom sastavu - Ivan Šuker, predsjednik NO i članovi NO Branko Vukelić, mr.sc. Martina Dalić i Nevenka Majdenić.
Na dnevnom redu bilo je utvrđivanje novog saziva NO FINA-e, razrješenje dosadašnjeg predsjednika Uprave FINA-e, imenovanje novog predsjednika Uprave FINA-e i razno.
Za novog predsjednika Uprave FINA-e imenovan je Zoran Maksić. Ova odluka stupa na snagu 01. srpnja 2004. godine.Pisane vijesti