ODRŽAN SASTANAK RADNE SKUPINE ZA IZRADU PRIJEDLOGA ZAKONA O OSIGURANJU ŠTEDNIH ULOGA\r\nZAGREB, 08. srpnja 2004.

U Ministarstvu financija održan je redoviti sastanak Radne skupine za izradu nacrta Prijedloga zakona o osiguranju štednih uloga. Na sastanku su sudjelovali predstavnici Ministarstva financija, Ministarstva europskih integracija, Hrvatske narodne banke, Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka, Hrvatske gospodarske komore - Udruženja banaka i Hrvatske udruge banaka.


Na sastanku se raspravljalo o izradi nacrta Prijedloga Zakona o osiguranju štednih uloga s ciljem usklađivanja stajališta svih nadležnih institucija oko izrade navedenog zakona, koji bi trebao biti usuglašen s direktivama Europske unije.
Na sastanku je dogovoren skorašnji sastanak uže Radne skupine na kojem bi se trebao donijeti usuglašen tekst nacrta Prijedloga zakona o osiguranju štednih uloga. Tim Zakonom trebao bi se poboljšati sustav osiguranja štednih uloga građana u Hrvatskoj. Uz to, Zakon bi trebao biti još jedan znak o sigurnosti hrvatskog bankarskog sustava.Pisane vijesti