EK objavila Prijedlog provedbene odluke Vijeća kojom se odobrava privremena potpora RH u okviru SURE nakon izbijanja COVID-19

Slika /slike/Vijesti2020/normal_1480673041-1.jpg

Europska komisija objavila Prijedlog provedbene odluke Vijeća kojom se odobrava privremena potpora Republici Hrvatskoj za ublažavanje rizika od nezaposlenosti u izvanrednim situacijama (SURE) nakon izbijanja COVID-19

Dana 24. kolovoza 2020. godine, Europska komisija objavila je Prijedlog provedbene odluke Vijeća kojom se odobrava privremena potpora Republici Hrvatskoj, u skladu s Uredbom Vijeća (EU) 2020/672, za ublažavanje rizika od nezaposlenosti u izvanrednim situacijama (eng. European instrument for temporary support to mitigate unemployment risks in an emergency; SURE) nakon izbijanja COVID-19.

Uredba Vijeća 2020/672 („Uredba SURE“) utvrđuje pravni okvir za pružanje financijske pomoći Unije državama članicama, koje su pretrpjele ili im prijeti ozbiljna ekonomska kriza izazvana izbijanjem COVID-19. Podrška u okviru SURE-a služi za financiranje, prije svega, mjera skraćenog radnog vremena ili sličnih mjera usmjerenih na zaštitu radnih mjesta, zaposlenika i samozaposlenih te na taj način utječe na smanjenje rizika nezaposlenosti i gubitka prihoda.

Hrvatskoj je na raspolaganju zajam u iznosu od najviše 1 020 600 000 EUR, uz maksimalnu prosječnu ročnost od 15 godina te razdoblje raspoloživosti za financijsku potporu od 18 mjeseci, počevši od prvog dana nakon stupanja na snagu ove odluke. Financijsku potporu moguće je koristiti kroz maksimalno 8 obroka, koji se mogu isplatiti putem jedne ili više tranši. Detalji vezani za zajam bit će poznati i ugovoreni u pregovorima između EK i RH koji slijede nakon uspješnog usvajanja odluke od strane Vijeća.

Republika Hrvatska je 6. kolovoza 2020. podnijela zahtjev prema Europskoj komisiji, u skladu s Uredbom SURE, za financiranje mjera uzrokovanih COVID-19 pandemijom, a koje su dovele do naglog i ozbiljnog povećanja stvarnih i planiranih rashoda koji su izravno povezani sa a) subvencijama za očuvanje radnog mjesta u sektorima na koje utječe COVID-19 i b) potporom za skraćeno radno vrijeme.

Prva mjera je ona koja osigurava sufinanciranje plaća radnika poslovnim subjektima koji imaju pad prihoda (od 20% u razdoblju od ožujka do svibnja 2020. ili 50% u lipnju 2020.), pod uvjetom da radni odnos ne prestaje. Za ožujak 2020. iznos potpore određen je s 3.250,00 kuna po zaposlenom s punim radnim vremenom, a za mjesece travanj, svibanj i lipanj 2020. mjesečni iznos potpore određen je u iznosu od 4.000 kuna po zaposlenom s punim radnim vremenom.

Drugom mjerom se pruža potpora privremenom skraćenju radnog vremena u razdoblju između lipnja i prosinca 2020. za tvrtke koje zapošljavaju 10 ili više zaposlenika, koji posluju u bilo kojem sektoru, pod uvjetom da radni odnos ne prestaje. Mjera može podržati i do 2.000 kuna mjesečno po zaposlenome

Pored odluke za RH, Europska komisija je predstavila Vijeću prijedloge odluka o odobravanju financijske potpore u iznosu od 81,4 milijarde eura za ukupno 15 država članica u okviru instrumenta SURE (Belgija 7,8 milijardi eura; Bugarska 511 milijuna eura; Češka 2 milijarde eura; Grčka 2,7 milijardi eura; Španjolska 21,3 milijarde eura; Italija 27,4 milijarde eura; Cipar 479 milijuna eura; Latvija 192 milijuna eura; Litva 602 milijuna eura; Malta 244 milijuna eura; Poljska 11,2 milijarde eura; Rumunjska 4 milijarde eura; Slovačka 631 milijun eura; Slovenija 1,1 milijardi eura).

Pisane vijesti