Izdanje dvije tranše obveznica Republike Hrvatske na domaćem tržištu kapitala

Slika /dokumenti/Slike/Ministarstvo_financija_Zagreb.jpg
Republika Hrvatska, zastupana po Ministarstvu financija, realizirala je na domaćem tržištu kapitala izdanje dvije tranše obveznica, prvu dospijeća 2026. godine u nominalnom iznosu od EUR 400 milijuna uz prinos do dospijeća od 2,17%, te drugu dospijeća 2032. godine u nominalnom iznosu od EUR 800 milijuna uz prinos do dospijeća od 3,47%. Obje tranše izdane su u EUR uz valutnu klauzulu.
 
Knjiga upisa za Obveznice bila je otvorena u utorak, 12. srpnja 2022., u 9:00 sati te zatvorena isti dan u 14:00 sati.

Ukupni interes ulagatelja na današnjim transakcijama premašio je EUR 1,75 milijardi. Odabirom srednjeg i duljeg roka dospijeća obveznice, Ministarstvo financija postiglo je optimalnu razinu potražnje na domaćem tržištu kapitala, odnosno obuhvaćen je najširi opseg institucionalnih ulagatelja uključujući banke, obvezne i dobrovoljne mirovinske fondove, osiguranja i investicijske fondove, uz sudjelovanje više od 50 domaćih institucionalnih ulagatelja. Postignuti konačni uvjeti izdanja i razina interesa u knjizi upisa u posebno izazovnim uvjetima još jednom su potvrdili snažnu poziciju Republike Hrvatske kao atraktivnog izdavatelja na domaćem tržištu kapitala.

Uzimajući u obzir da će se prikupljena sredstva većim dijelom iskoristiti za refinanciranje postojećeg izdanja obveznice dospijeća 22. srpnja 2022. u ukupnom nominalnom iznosu od EUR 1 milijardu, implicirana ušteda na kamatama iznosi približno EUR 36 milijuna, promatrano na godišnjoj razini u odnosu na iznos refinanciranja.
 
Datum izdanja, odnosno uvrštenja Obveznica u usluge depozitorija, poravnanja i namire Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. je 15. srpnja 2022. godine.

Sredstva prikupljena ovim izdanjima obveznica bit će, uz spomenuto refinanciranje obveza u dospijeću, korištena i za financiranje općih potreba državnog proračuna.

Izdanje obveznica aranžirale su Erste & Steiermärkische Bank d.d., OTP banka d.d., Privredna banka Zagreb d.d., Raiffeisenbank Austria d.d. i Zagrebačka banka d.d., u ulozi Zajedničkih vodećih agenata izdanja te Hrvatska poštanska banka d.d. u ulozi su-aranžera.

Pisane vijesti