Izdanje obveznica Republike Hrvatske na domaćem tržištu kapitala dospijeća 2027. godine u ukupnom nominalnom iznosu od 1,445 milijardi eura uz valutnu klauzulu

Slika /slike/Ministarstvo_financija_Zagreb.jpg

Republika Hrvatska zastupana po Ministarstvu financija realizirala je na domaćem tržištu kapitala izdanje dospijeća 2027.

Republika Hrvatska zastupana po Ministarstvu financija realizirala je na domaćem tržištu kapitala izdanje dospijeća 2027. u nominalnom iznosu od EUR 1,445 milijardi uz valutnu klauzulu. Izdanjem nove sedmogodišnje obveznice po kamatnoj stopi od 0,75% Ministarstvo financija ostvarilo je iznimno povoljne uvjete zaduživanja na domaćem tržištu kapitala u izazovnim tržišnim uvjetima.


Knjiga upisa za navedene obveznice bila je otvorena u ponedjeljak, 4. svibnja 2020. u 9:00 sati te zatvorena isti dan u 13:45 sati. Uspješna realizacija izdanja uz postignute konačne uvjete potvrdila je status Republike Hrvatske kao atraktivnog izdavatelja te dokazala snažno povjerenje ulagatelja na domaćem tržištu kapitala i u vremenima izvanredne situacije.


Očekivani datum izdanja, odnosno uvrštenja obveznica u usluge depozitorija, poravnanja i namire Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. je 5. svibnja 2020. godine.
Sredstva prikupljena ovim izdanjem obveznica bit će korištena za financiranje povećanih državnih potreba uslijed krize izazvane aktualnom pandemijom COVID-19.
Izdanje obveznica aranžirale su Erste & Steiermärkische Bank d.d., OTP banka d.d., Privredna banka Zagreb d.d., Raiffeisenbank Austria d.d. i Zagrebačka banka d.d., u ulozi Zajedničkih vodećih agenata izdanja.Pisane vijesti