Neformalna videokonferencija ministara ekonomije i financija država članica EU

  • Slika /slike/Vijesti2021/untitled.png
  • Slika

Potpredsjednik Vlade RH i ministar financija Zdravko Marić sudjelovao je na neformalnoj videokonferenciji Vijeća EU za ekonomske i financijske poslove (eng. Economic and Financial Affairs Council, ECOFIN), koja se održala 16. ožujka 2021.

Uoči sastanka ECOFIN-a, 15. ožujka, održao se redovni sastanak Euro skupine i sastanak Euro skupine u uključivome sastavu, oba sastanka u formatu videokonferencije.
 
Na sastanku ECOFIN-a, 16. ožujka, Portugalsko predsjedništvo (PT PRES) i Europska komisija (EK) uvodno su se osvrnuli na trenutne zakonodavne prijedloge i na status provedbe zakonodavstva u području financijskih usluga.
Nadalje, PT PRES je izvijestio o proceduri za usvajanje Zaključaka Vijeća o Strategiji za plaćanja malih vrijednosti za EU, koju je EK predstavila u rujnu 2020. godine.
 
Sastanak ECOFIN-a nastavio se raspravom ministara o izazovima oporezivanja koji proizlaze iz digitalizacije gospodarstva. Rasprava se odvila paralelno s raspravama koje traju na međunarodnoj razini u sklopu OECD-a vezano uz postizanje globalnog rješenja za  oporezivanje digitalnog gospodarstva.
 
Uslijedila je rasprava o gospodarskoj situaciji i izgledima za oporavak u EU. EK je predstavila Komunikaciju „Godina dana od početka pandemije COVID-19: odgovor fiskalne politike“ i održana je razmjena mišljenja. Također se održala rasprava o Mehanizmu za oporavak i otpornost (RRF). Ova tema je već uobičajeno na dnevnome redu Vijeća ECOFIN, a u sklopu koje su tri države članice (Grčka, Litva i Belgija) predstavile svoje Nacionalne planove oporavka i otpornosti.
 
U sklopu točke o međunarodnim sastancima, EK i PT PRES izvijestili su o održanom sastanku G20 ministara financija i guvernera središnjih banaka od 26. veljače 2021., kao i o daljnjim koracima u pripremi dokumenata za nadolazeće sastanke G20 ministara financija i guvernera središnjih banaka i Proljetne sastanke MMF-a, u travnju ove godine.  


Pisane vijesti